فارسی هلندی درس 68 واژگان

هلندی :: درس 68. رستوران: پرداخت

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Eten
خوردن
Drinken
نوشیدن
Kan ik met de manager spreken?
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
Wat is dit?
این چیست؟
Rekening
صورتحساب
Fooi
انعام
Kan ik met kredietkaart betalen?
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
De rekening alstublieft
صورتحساب ، لطفا
Heeft u een andere kredietkaart?
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
Ik heb een bon nodig
لطفاً رسید به من بدهید
Waar is de W.C.?
دستشویی کجاست؟
Uitgang
خروج
Ingang
ورود
Bedankt voor de goede bediening
با تشکر از خدمات خوب شما