فارسی هلندی درس 65 واژگان

هلندی :: درس 65.رستوران: غذا چطور است؟

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Kun je me fruit brengen?
آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
Dit is vuil
این کثیف است
Kunt u me nog wat water geven?
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
Dat was heerlijk
خوشمزه بود
Is het heet gekruid?
آیا تند است؟
Is de vis vers?
آیا ماهی تازه است؟
Zijn ze zoet?
آیا آنها شیرین است؟
Zuur
ترش
Het eten is koud
غذا سرد است
Het is koud
این سرد است