درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 65 رستوران: غذا چطور است؟

واژگان

آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
Kun je me fruit brengen?
این کثیف است
Dit is vuil
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
Kunt u me nog wat water geven?
خوشمزه بود
Dat was heerlijk
آیا تند است؟
Is het heet gekruid?
آیا ماهی تازه است؟
Is de vis vers?
آیا آنها شیرین است؟
Zijn ze zoet?
ترش
Zuur
غذا سرد است
Het eten is koud
این سرد است
Het is koud