درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 63 رستوران: سر میز

واژگان

نوشابه
Drankje
با یخ
Met ijs
قاشق
Lepel
چاقو
Mes
چنگال
Vork
لیوان
Glas
بشقاب
Bord
نعلبکی
Schotel
فنجان
Kop
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
Ik heb een servet nodig
من فلفل را نمی خواهم
Ik wil geen peper
فلفل دان
Peperbus
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
Kunt u me de zout aangeven?
نمکدان
Zoutbus