فارسی هلندی درس 62 واژگان

هلندی :: درس 62. رستوران: پیدا کردن یک رستوران

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Waar is een goed restaurant?
کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
We hebben een tafel voor vier personen nodig
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
Ik wil graag een tafel voor twee reserveren
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
Ober
پیشخدمت مرد
Serveerster
پیشخدمت خانم
Mag ik het menu zien?
ممکن است منو را ببینم؟
Wat raadt u aan?
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
Wat zit erin begrepen?
شامل چه چیزی است؟
Hoort de salade erbij?
آیا با سالاد می آید؟
Wat is de soep van de dag?
سوپ روز چیست؟
Wat is de dagschotel?
فوق العاده امروز چه هستند؟
Wat zou je willen eten?
چه چیزی میل دارید بخورید؟
Toetje van de dag
دسر روز