درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 61 خرید: فروش

واژگان

من به دنبال یک گردنبند می گردم
Ik zoek een ketting
آیا فروش دارید؟
Zijn er uitverkoopjes?
می خواهم نقداً بپردازم.
Ik ga contant betalen
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
Kunt u het voor me apart leggen?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
Accepteert u een krediet kaart?
می خواهم آنرا عوض کنم.
Ik wil dit ruilen
میتوانم آن را برگردانم؟
Kan ik dit terugbrengen?
باز
Open
بسته
Gesloten
برای ناهار تعطیل است
Gesloten tussen de middag
رسید
Ontvangst
معیوب
Defect
شکسته
Gebroken
خروج
Uitgang
ورود
Ingang
فروشنده
Verkoper
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
Hoe laat gaat de winkel dicht?