فارسی هلندی درس 58 واژگان

هلندی :: درس 58. خرید: پوشاک

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Ik draag een grote maat
من لباس اندازه بزرگ می پوشم
Middelgroot
متوسط
Klein
کوچک
Heeft u een grotere maat?
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
Heeft u een kleinere maat?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
Dit is te strak
این خیلی تنگ است
Het past me goed
این اندازه من است
Waar kan ik een zwempak vinden?
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
Kleding
لباس
Bloes
بلوز
Jurk
پیراهن
Kortebroek
شورت
Ik ga het kopen
من آن را می خرم
Ik hou van dit shirt
من این پیراهن را دوست دارم