درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 57 خرید: به من نشان بده

واژگان

من به خرید می روم
Ik ga winkelen
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Waar is het winkelgedeelte?
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Ik wil naar het winkelcentrum
می توانید به من کمک کنید؟
Kun jij me helpen?
من فقط نگاه می کنم
Ik kijk even
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Kunt u mij een paar shirts laten zien?
اتاق پرو کجااست؟
Waar is de pashok?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
Kan ik dit aanproberen?
این رنگ برای من مناسب نیست
Deze kleur past niet bij mij
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
Heb je dit in een andere kleur?
من آن را دوست دارم
Ik hou er van
من آن را دوست ندارم
Ik hou er niet van