درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 56 گشت و گذار: مکانها

واژگان

آتشفشان
Vulkaan
دره عمیق و باریک
Ravijn
جنگل
Bos
رشته کوه
Bergkam
جنگل
Oerwoud
رودخانه
Rivier
شبه جزیره
Schiereiland
ساحل
Strand
مرداب
Moeras
کوه
Berg
تپه
Heuvel
دریاچه
Meer
بیابان
Woestijn
آبشار
Waterval