فارسی هلندی درس 55 واژگان

هلندی :: درس 55. در اطراف شهر: حمل و نقل

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Vervoer
حمل و نقل
Ik heb een taxi nodig
من نیاز به یک تاکسی دارم
Ik moet naar het Hyatt hotel
من باید به هتل هایت بروم
Hoeveel kost de rit?
کرایه چقدر است؟
Verkeer
ترافیک
Helikopter
هلی کوپتر
Vliegtuig
هواپیما
Trein
قطار
Metro station
ایستگاه مترو
Boot
قایق
Fiets
دوچرخه
Vrachtwagen
کامیون
Auto
اتومبیل
Bus
اتوبوس
Parkeer garage
گاراژ پارکینگ
Parkeer meter
پارکومتر