درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 54 در اطراف شهر: در بار

واژگان

آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
Kan ik u een drankje aanbieden?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
Zijn er toegangskosten?
آبجو، لطفا
Een bier alstublieft
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
Ik zou graag een glas rode wijn willen
چه نوع از آبجو؟
Wat voor soort bier?
شراب سفید
Witte wijn
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
Ik heb een drankje nodig
آیا می خواهید برقصید؟
Wil je dansen?
بله، میخواهم برقصم
Ja, ik wil dansen
من نمی خواهم برقصم
Ik wil niet dansen
من نگران هستم
Ik maak me zorgen
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
Ik kan mijn vader niet vinden
من گم شده ام
Ik ben verdwaald
لطفا برای من صبرکنید
Wacht je alsjeblieft op me
من به پلیس نیاز دارم
Ik heb de politie nodig