درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 52 در اطراف شهر: کجا است؟

واژگان

ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Waar is de bushalte?
توقف بعدی کجاست؟
Waar is de volgende bushalte?
آیا این توقف من است؟
Is dit mijn halte?
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Pardon, ik moet er hier uit
موزه کجاست؟
Waar is het museum?
تلفن عمومی
Openbare telefoon
راهنمای تلفن وجود دارد؟
Is er een telefoon gids?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
Verkoopt u Engelse tijdschriften?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
Hoe laat begint de film?
لطفاً 4 بلیط بدهید
Ik wil graag vier kaarten
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Is de film in het Engels?
ذرت بو داده
Popcorn
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Waar kan ik een apotheek vinden?
قسمت مرکزی شهر
Binnenstad