درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 51 در اطراف شهر: اماکن

واژگان

در شهر
In de stad
پایتخت
Hoofdstad
اداره پست
Postkantoor
بازار
Markt
نانوایی
Bakker
کتابفروشی
Boekwinkel
داروخانه
Apotheek
پارک
Park
رستوران
Restaurant
سینما
Bioscoop
بار
Bar
بانک
Bank
بیمارستان
Ziekenhuis
کلیسا
Kerk