درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 49 هتل: زمان رفتن

واژگان

من باید یک ماشین کرایه کنم
Ik moet een auto huren
از کجا می توانم تاکسی پیدا کنم؟
Waar kan ik een taxi vinden?
من بالکن را دوست دارم
Ik hou van het balkon
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
Ik heb een piccolo nodig
آیا می توانید برای من یک تاکسی کرایه کنید؟
Kunt u een taxi voor me regelen?
من برای تخلیه اتاق حاضرم
Ik ben klaar om uit te checken
من از اقامتم لذت بردم
Ik vond mijn verblijf prettig
این هتل زیبا است
Het is een mooi hotel
کارکنان شما یی نظیر هستند
Uw personeel is uitmuntend
من به شما توصیه خواهم کرد
Ik zal u aanbevelen
ممنون از شما برای همه چیز
Hartelijk bedankt voor alles