درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 48 هتل: رزرو اتاق در هتل

واژگان

آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
Kunt u een goedkoop hotel aanbevelen?
هزینه آن شبی چقدر است؟
Hoeveel kost het per nacht?
من برای سه هفته اقامت می کنم
Ik zal er drie weken blijven
هزینه هر هفته چقدر است؟
Hoeveel kost het per week?
آیا اتاق در دسترس است؟
Heeft u een kamer vrij?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
Heeft u een zwembad?
استخر کجاست؟
Waar is het zwembad?
ممکن است اتاق را ببینم؟
Mag ik de kamer zien?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
Is er een goekopere?
آیا رستوران دارید؟
Heeft u een restaurant?