فارسی هلندی درس 48 واژگان

هلندی :: درس 48. هتل: رزرو اتاق در هتل

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Kunt u een goedkoop hotel aanbevelen?
آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
Hoeveel kost het per nacht?
هزینه آن شبی چقدر است؟
Ik zal er drie weken blijven
من برای سه هفته اقامت می کنم
Hoeveel kost het per week?
هزینه هر هفته چقدر است؟
Heeft u een kamer vrij?
آیا اتاق در دسترس است؟
Heeft u een zwembad?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
Waar is het zwembad?
استخر کجاست؟
Mag ik de kamer zien?
ممکن است اتاق را ببینم؟
Is er een goekopere?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
Heeft u een restaurant?
آیا رستوران دارید؟