درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 47 هتل: ضرورت ها

واژگان

آسانسور کجاست؟
Waar is de lift?
من باید با مدیر صحبت کنم
Ik zou graag de leidinggevende spreken
دوش کار نمی کند
De douche werkt niet
این اتاق هیچ پتو ندارد
De kamer heeft geen dekens
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
Kunt u me nog een kussen brengen?
اتاق ما تمیز نشده است
Onze kamer is niet schoongemaakt
ما به حوله استخر نیاز داریم
We hebben handdoeken nodig voor het zwembad
هیچ آب گرم وجود دارد
Er is geen warm water
من این اتاق را دوست ندارم
Ik hou niet van deze kamer
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
We hebben een gekoelde kamer nodig
من رزرو ندارم
Ik heb geen reservering