درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 45 سفر: رسیدن به مقصد شما

واژگان

خوش آمدید
Welkom
این گذرنامه من است
Hier is mijn paspoort
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
Heb je iets om aan te geven?
بله، من چیزی برای اظهاردارم
Ja, ik heb iets om aan te geven
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
Nee, ik heb niets om aan te geven
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
Ik ben hier voor zaken
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
Ik ben hier op vakantie
من یک هفته در اینجا خواهم بود
Ik zal hier een week zijn
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
Waar kan ik mijn baggage ophalen?
من در هتل ماریوت اقامت می کنم
Ik verblijf in het Marriott hotel
گمرک کجاست؟
Waar is de douane?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
Kunt u me alstublieft helpen met mijn bagage?
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟
Kan ik uw baggage afhaal bon zien?