درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 44 سفر: به کجا می روید؟

واژگان

کجا می روید؟
Waar ga je naartoe?
من به تعطیلات می روم
Ik ga op vakantie
چند تا کیف دارید؟
Hoeveel tassen heb je?
من به یک سفر کاری می روم
Ik ga op zakenreis
کدام ترمینال را می خواهید؟
Welke vertrekhal moet je naartoe?
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
Ik zou graag een gangpadstoel willen hebben
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
Ik wil een stoel bij het raam hebben alstublieft
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
Waarom heeft het vliegtuig vertraging?
کمربند ایمنی خود را ببندید
Doe uw veiligheidsgordel om
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
Mag ik een deken?
من به دنبال ترمینال آ می گردم
Ik zoek vertekhal A
ترمینال B برای پروازهای بین المللی است
Vertrekhal B is voor internationaale vluchten
چه زمانی فرود می آییم ؟
Hoe laat landen we?