فارسی هلندی درس 43 واژگان

هلندی :: درس 43. سفر: توشه من کجاست؟

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Baggage afhaalruimte
محل گرفتن چمدان
Lopende band
تسمه نقاله
Bagage wagen
چرخ حمل چمدان
Baggage afhaal bon
فرم شکایت چمدان گم شده
Zoekgeraakte bagage
چمدان گم شده
Gevonden voorwerpen
گم شده و پیدا شده
Bediende
باربر
Lift
آسانسور
Wandelgang
راهروی متحرک
Ingang
ورود
Uitgang
خروج
Geld wissel
تبدیل پول
Bushalte
ایستگاه اتوبوس
Autohuur
کرایه ماشین