درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 43 سفر: توشه من کجاست؟

واژگان

محل گرفتن چمدان
Baggage afhaalruimte
تسمه نقاله
Lopende band
چرخ حمل چمدان
Bagage wagen
فرم شکایت چمدان گم شده
Baggage afhaal bon
چمدان گم شده
Zoekgeraakte bagage
گم شده و پیدا شده
Gevonden voorwerpen
باربر
Bediende
آسانسور
Lift
راهروی متحرک
Wandelgang
ورود
Ingang
خروج
Uitgang
تبدیل پول
Geld wissel
ایستگاه اتوبوس
Bushalte
کرایه ماشین
Autohuur