درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 42 سفر: خروج و ورود

واژگان

حرکت
Vertrek
برخاست
Vertrek
فرود
Landing
باند فرودگاه
Landingsbaan
ورود
Aankomst
ساختمان ترمینال
Vertrekhal
بخش غیر سیگاری
Niet-rokers afdeling
دفتر گمرک
Douane kantoor
معاف از عوارض
Belastingvrij
نگهبان امنیتی
Veiligheids bewaker
فلزیاب
Metal detector
دستگاه اشعه ایکس
Röntgen apparaat
فرم شناسایی
Identificatie bewijs