فارسی هلندی درس 40 واژگان

هلندی :: درس 40. سفر: فرودگاه

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Vliegveld
فرودگاه
Vliegtuig
هواپیما
Vlucht
پرواز
Ticket
بلیط
Piloot
خلبان
Stewardess
مهماندار پرواز
Vlucht nummer
شماره پرواز
Instap hal
درب سوار شدن به هواپیما
Instap kaart
کارت سوار شدن به هواپیما
Paspoort
گذرنامه
Hand bagage
ساک دستی چرخ دار
Koffer
چمدان
Bagage
چمدان