درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 37 بدن: چهره

واژگان

دهان
Mond
دندانها
Tanden
زبان
Tong
لب ها
Lippen
فک
Kaak
چانه
Kin
گردن
Nek
گلو
Keel