درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 36 بدن: سر

واژگان

قسمتهای بدن
Lichaamsdelen
سر
Hoofd
مو
Haar
چهره
Gezicht
پیشانی
Voorhoofd
ابرو
Wenkbrauw
مژگان
Wimpers
چشم
Oog
بینی
Neus
گونه
Wang
گوش
Oor