درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 30 متضاد: بزرگ / کوچک

واژگان

بزرگ
Groot
کوچک
Klein
بلند
Lang
کوتاه
Kort
جوان
Jong
پیر
Oud
لاغر
Dun
چاق
Dik
بالا
Op
پایین
Neer
سوال
Vraag
پاسخ
Antwoord