فارسی هلندی درس 29 واژگان

هلندی :: درس 29. آب و هوا و فصول

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Hoe is het weer?
آب و هوا چگونه است؟
Het is heet
هوا گرم است
Het is koud
هوا سرد است
Het is zonnig
هوا آفتابی است
Het is bewolkt
هوا ابری است
Het is vochtig
هوا مرطوب است
Het regent
باران می بارد
Het sneeuwt
برف می بارد
Het waait
باد می وزد
Het is onguur
نامطبوع است
Wat is de temperatuur?
درجه حرارت چند است؟
Het is 75 graden
درجه 75 است
Seizoenen
فصول
Winter
زمستان
Zomer
تابستان
Lente
بهار
Herfst
پاییز