درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 26 زمان: چه روزی است؟

واژگان

2011
Tweeduizendelf
2012
Tweeduizendtwaalf
2013
TweeduizendDertien
2014
Tweeduizendviertien
2015
Tweeduizendvijftien
2016
Tweeduizendzestien
2017
Tweeduizendzeventien
2018
Tweeduizendachtien
2019
Tweeduizendnegentien
امروز چه روزی است؟
Welke dag is het vandaag?
امروز 21 نوامبر، 2013 است
Vandaag is het éénentwintig november TweeduizendDertien
هفته گذشته
Vorige week
ماه گذشته
Vorige maand
هفته بعد
Volgende week
ماه بعد
Volgende maand
سال بعد
Volgend jaar
امشب
Vanavond
دیشب
Gisteravond
فردا صبح
Morgen ochtend
پریروز
Eergisteren
پس فردا
Overmorgen
آخر هفته
Weekend