درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 25 زمان: ماههای سال

واژگان

ماههای سال
De maanden van het jaar
ژانویه
Januari
فوریه
Februari
مارس
Maart
آوریل
April
مه
Mei
ژوئن
Juni
جولای
Juli
اوت
Augustus
سپتامبر
September
اکتبر
Oktober
نوامبر
November
دسامبر
December