درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 24 زمان: روزهای هفته

واژگان

روزهای هفته
De dagen van de week
دوشنبه
Maandag
سه شنبه
Dinsdag
چهارشنبه
Woensdag
پنج شنبه
Donderdag
جمعه
Vrijdag
شنبه
Zaterdag
یکشنبه
Zondag
دیروز
Gisteren
امروز
Vandaag
فردا
Morgen