درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 22 مردم: دختران و پسران

واژگان

پسر
Jongen
دختر
Meisje
زن
Vrouw
مرد
Man
دوست پسر
Vriend
دوست دختر
Vriendin
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Nicht
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Neef
عمه/خاله
Tante
دایی/عمو
Oom
زن
Vrouw
شوهر
Man