درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 21 مردم: روابط خانوادگی

واژگان

نامادری
Stiefmoeder
ناپدری
Stiefvader
ناخواهری
Stiefzus
نابرادری
Stiefbroer
پدر شوهر/پدرزن
Schoonvader
مادر شوهر/مادر زن
Schoonmoeder
برادر شوهر/برادر زن
Zwager
خواهر شوهر/خواهر زن
Schoonzus
او چه کسی است؟
Wie is zij?
آیا این مادر شما است ؟
Is dit jouw moeder?
پدر شما چه کسی است؟
Wie is jouw vader?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Zijn jullie in verband?
چند ساله هستید؟
Hoe oud ben je?
خواهر شما چند ساله است؟
Hoe oud is je zus?