درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 20 مردم: اعضای خانواده

واژگان

مردم
Mensen
مادر
Moeder
پدر
Vader
برادر
Broer
خواهر
Zus
پسر
Zoon
دختر
Dochter
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Neef
دختر برادر یا خواهر و غیره
Nicht
پدر بزرگ
Opa
مادر بزرگ
Oma