درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 8 شروع: برای مثال

واژگان

از
Van
برای
Voor
از
Van de
اگر
Als
از وقتی که
Sinds
هر چند
Ondanks
مال ما
Onze
میان
Tussen
شاید
Misschien
بر
Aan
مثلاً
Bijvoorbeeld