درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 5 شروع: ضمایر

واژگان

من
Ik
تو
Jij
او
Hij
او
Zij
ما
Wij
شما
Jullie
آنها
Zij
مال من
Mijn
مال شما
Jouw
مال او
Zijn
مال او
Haar
این
Dit
که
Dat
اینها
Deze
آنها
Die