درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 4 شروع: لطفا و با تشکر از شما

واژگان

لطفاً
Alsjeblieft
ممنون از شما
Dank je wel
قابلی ندارد
Graag gedaan
سلامت باشید
Gezondheid
تولدت مبارک
Prettige verjaardag
تبریک
Gefeliciteerd
موفق باشید
Veel geluk
نام شما چیست؟
Wat is jouw naam?
اسم من ماریا است
Mijn naam is Maria
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
Pardon, ik heb je naam niet gehoord
از ملاقات شما خوشبختم
Aangenaam kennis te maken
اهل کجا هستید؟
Waar kom je vandaan?
من از نیویورک هستم
Ik kom uit New York