درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 3 شروع: آهسته تر صحبت کنید

واژگان

آرام صحبت کنید
Spreek langzaam
من درک نمی کنم
Ik begrijp het niet
آیا شما درک می کنید؟
Begrijp jij het?
حتماً
Natuurlijk
تکرار، لطفا
Herhaal, alsjeblieft
دوباره
Nog een keer
کلمه به کلمه
Woord voor woord
به آرامی
Langzaam
شما چطور می گویید؟
Hoe zeg je?
به چه معنی است؟
Wat betekent dat?
شما چه گفتید؟
Wat heb je gezegd?
آیا شما سوال دارید؟
Heb je een vraag?