درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 1 شروع: سلام

واژگان

سلام
Hallo
صبح به خیر
Goedemorgen
عصر به خیر
Goedemiddag
عصر به خیر
Goedenavond
شب به خیر
Goedenacht
حال شما چطور است؟
Hoe gaat het met je?
خوب، ممنون از شما
Prima, dank je
و شما؟
En met jou?
خوش آمدید
Welkom
روز زیبایی است
Het is een mooie dag
روز خوبی داشته باشید
Prettige dag!
خداحافظ
Dag
بعداً می بینمت
Tot ziens
شما را فردا می بینم
Tot morgen
ببخشید
Pardon
میتوانم به شما کمک کنم؟
Mag ik u helpen?