فارسی اسپانیایی درس 107 واژگان

اسپانیایی :: درس 107. کامپیوتر: قطعات

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Teclado (el)
صفحه کلید
Botón (el)
دکمه
Computador portátil (el)
کامپیوتر لپ تاپ
Módem (el)
مودم
Botón del ratón (el)
دکمه ماوس
Alfombrilla de ratón (la)
موس پد
Ratón (el)
ماوس
Base de datos (el)
پایگاه داده
Portapapeles (el)
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد