درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 106 استخدام: ورود اطلاعات

واژگان

پررنگ (متن)
Negrita
قالب
Plantilla (la)
تنظیمات
Preferencias (las)
مربع را علامت بزنید
Marcar la casilla
انتقال فایل
Transferencia de archivo (la)
ورود
Inicio de session
کلمه کلیدی
Palabra clave (la)
نام کاربر
Nombre de usuario (el)
رمز عبور
Contraseña (el)
امضای دیجیتال
Firma digital (la)
در دسترس همگان
Dominio público (el)
پهنای باند
Ancho de banda (el)
پرچم
Anuncio (el)
شمایل
Ícono (el)
پرسش و پاسخ
Preguntas frecuentes (las)