فارسی اسپانیایی درس 106 واژگان

اسپانیایی :: درس 106. استخدام: ورود اطلاعات

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Negrita
پررنگ (متن)
Plantilla (la)
قالب
Preferencias (las)
تنظیمات
Marcar la casilla
مربع را علامت بزنید
Transferencia de archivo (la)
انتقال فایل
Inicio de session
ورود
Palabra clave (la)
کلمه کلیدی
Nombre de usuario (el)
نام کاربر
Contraseña (el)
رمز عبور
Firma digital (la)
امضای دیجیتال
Dominio público (el)
در دسترس همگان
Ancho de banda (el)
پهنای باند
Anuncio (el)
پرچم
Ícono (el)
شمایل
Preguntas frecuentes (las)
پرسش و پاسخ