درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 105 اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

واژگان

پشت
Atrás
جلو
Adelante
ذخیره
Guardar
گشت و گذار (وب)
Navegar
دانلود
Descargar
اجرا (اجرا)
Ejecutar
کلیک کنید
Clic
کشیدن
Arrastrar
بیاندازید
Pegar
به روز شده
Actualizado
به روز
Actualizar
منوی کشویی
Menú desplegable
ایست
Detener