درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 104 استخدام: گشت و گذار در اینترنت

واژگان

صفحه خانگی
Pagina de inicio (la)
بارگذاری
Subir
انتخاب کنید
Elija
پوشه
Carpeta (la)
نوار ابزار
Barra de herramienta (la)
بازگشت
Regresar
نشان کردن
Marcador
(@)
Arroba (la)
اسلش (/)
Barra diagonal (la)
دونقطه (:)
Dos puntos (los)