فارسی اسپانیایی درس 103 واژگان

اسپانیایی :: درس 103. استخدام: استفاده از اینترنت

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Internet (el)
اینترنت
Enlace (el)
پیوند
Hiperenlace (el)
لینک
Proveedor de servicios internet (el)
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Red (el)
شبکه
Sitio web (el)
وب سایت
Página web (la)
صفحه اینترنتی
Dirección de una página web
آدرس صفحه وب (URL)
Sitio web seguro (el)
وب سایت امن
Navegador (el)
مرورگر
Motor de búsqueda (el)
موتور جستجو
Servidor seguro (el)
سرور امن