درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 103 استخدام: استفاده از اینترنت

واژگان

اینترنت
Internet (el)
پیوند
Enlace (el)
لینک
Hiperenlace (el)
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Proveedor de servicios internet (el)
شبکه
Red (el)
وب سایت
Sitio web (el)
صفحه اینترنتی
Página web (la)
آدرس صفحه وب (URL)
Dirección de una página web
وب سایت امن
Sitio web seguro (el)
مرورگر
Navegador (el)
موتور جستجو
Motor de búsqueda (el)
سرور امن
Servidor seguro (el)