درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 101 استخدام: درخواست برای کار

واژگان

من دنبار کار هستم
Estoy buscando trabajo
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
¿Puedo ver su hoja de vida?
بفرمایید این رزومه من است
Está es mi hoja de vida
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
¿Tiene referencias a las que pueda llamar?
در اینجا فهرست معرف های من است
Aquí tiene una lista de mis referencias
چقدر تجربه دارید؟
¿Cuánta experiencia tiene?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta especialidad?
3 سال
Tres años
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
Estoy graduado de la secundaria
من فارغ التحصیل کالج هستم
Estoy graduado de la universidad
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
Busco trabajo de media jornada
من می خواهم تمام وقت کار کنم
Quiero trabajar tiempo completo
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
¿Ofrece seguro médico?
بله، پس از شش ماه کار در اینجا
Si, cuando complete seis meses de trabajo aquí