فارسی اسپانیایی درس واژگان

اسپانیایی :: درس 100. دفتر مرکزی: مبلمان

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Mesa (la)
میز
Papelera (la)
سبد کاغذ باطله
Silla (la)
صندلی
Altavoz (el)
بلند گو
Bandera (la)
پرچم
¿Es éste su escritorio?
آیا این میز او است؟
Mensaje (el)
پیام
Lámpara (la)
لامپ
Luz (la)
نور