درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 99 دفتر مرکزی: میز

واژگان

من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Estoy buscando una grapadora
با پونز محکم کردن
Tachuela (la)
مداد
Lápiz (el)
کتاب
Libro (el)
کاغذ
Papel (el)
دفتر یادداشت
Cuaderno (el)
اسلاید
Diapositivas (las)
تقویم
Calendario (el)
نوار
Cinta (la)
من باید یک نقشه پیدا کنم
Necesito encontrar un mapa