درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 97 دفتر مرکزی: تجهیزات

واژگان

دستگاه فکس
Fax (el)
دستگاه فتوکپی
Fotocopiadora (la)
تلفن
Teléfono (el)
ماشین تحریر
Máquina de escribir (la)
پروژکتور
Proyector (el)
کامپیوتر
Computador (el)
پرده
Pantalla (la)
آیا چاپگر کار می کند؟
¿Está trabajando la impresora?
دیسک
Disquete (el)
ماشین حساب
Calculadora (la)