فارسی اسپانیایی درس 96 واژگان

اسپانیایی :: درس 96. دکتر: کمک

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Tome dos píldoras al día
دو قرص در روز
¿Es usted la enfermera?
آیا شما پرستار هستید؟
¿Es serio?
آیا جدی است؟
No sé lo que tengo
من نمی دانم بیماری من چیست
He perdido mis lentes
من عینکم را گم کرده ام
¿Puede reemplazarlos ahora?
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
¿Necesito una receta?
آیا نسخه نیاز دارم؟
¿Hay una farmacia cerca de aquí?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
Necesito algo para el resfrío
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
Gracias por su ayuda
با تشکر از شما برای کمک شما
¿Cuánto le debo?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟