درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 95 دکتر:صحبت کردن با دکتر

واژگان

آیا عصا دارید؟
¿Tiene muletas?
پیچ خوردن
Torcedura (la)
استخوان شما شکسته است
Usted tiene una fractura
من نیازبه مسکن دارم
Necesito medicina para el dolor
من فشار خون بالا ندارم
Yo no tengo la presión alta
من باردار هستم
Estoy embarazada
من کهیر زدم
Yo tengo salpullido
محل بریدگی عفونت کرده است
La cortada está infectada
به این کبودی نگاه کنید
Mire este moretón
آنفولانزا
Influenza (la)
من سرما خورده ام
Estoy resfriado
من لرزدارم
Yo tengo escalofríos
کجا درد می کند؟
¿Dónde le duele?
در همه جا
En todas partes
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
¿Desde cuándo se siente así?
من 3 روز است که این احساس را دارم
Me he sentido así por tres días
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
¿Está tomando algún medicamento?
بله، برای قلبم
Sí, para el corazón