درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 93 دکتر: بیمار

واژگان

من باید به دکتر مراجعه کنم
Necesito ver a un médico
آیا دکتر در دفتر است؟
¿Está el doctor en la oficina?
من حالم خوب نیست
No me siento bien
من مریض هستم
Yo estoy enfermo
من دل درد دارم
Tengo dolor de estómago
من سر درد دارم
Tengo dolor de cabeza
دراز بکش
Acostar
گلویم درد می کند
Me duele la garganta
حالت تهوع دارم
Tengo náusea
من حساسیت دارم
Tengo una alergia
من اسهال دارم
Tengo diarrea
من سرگیجه دارم
Estoy mareado
من میگرن دارم
Tengo una migraña