درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 92 تعطیلات: در کشور

واژگان

در کشور
En el campo
میدان
Campo (el)
طویله
Establo (el)
مزرعه
Granja (la)
کشاورز
Granjero (el)
تراکتور
Tractor (el)
آسمان زیبا است
El cielo es bonito
ستاره های زیادی وجود دارد
Hay muchas estrellas
این یک ماه کامل است
Es luna llena
من عاشق خورشید هستم
Yo amo el sol