فارسی اسپانیایی درس 91 واژگان

اسپانیایی :: درس 91. تعطیلات: حشرات

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

A mí no me gustan los insectos
من حشرات را دوست ندارم
Abeja (la)
زنبور
¿Siempre hay tantas moscas?
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
¿Qué tipo de araña?
چه نوع از عنکبوت؟
Gusano (el)
کرم
Mariposa (la)
پروانه
Mariquita (la)
پینه دوز
Hormiga (la)
مورچه
Oruga (la)
هزارپا
Las cucarachas son sucias
سوسک ها کثیف هستند
Esto es repelente contra los mosquitos
این دافع پشه است