درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 91 تعطیلات: حشرات

واژگان

من حشرات را دوست ندارم
A mí no me gustan los insectos
زنبور
Abeja (la)
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
¿Siempre hay tantas moscas?
چه نوع از عنکبوت؟
¿Qué tipo de araña?
کرم
Gusano (el)
پروانه
Mariposa (la)
پینه دوز
Mariquita (la)
مورچه
Hormiga (la)
هزارپا
Oruga (la)
سوسک ها کثیف هستند
Las cucarachas son sucias
این دافع پشه است
Esto es repelente contra los mosquitos