فارسی اسپانیایی درس 90 واژگان

اسپانیایی :: درس 90. تعطیلات: حیوانات وحشی

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Aquí hay muchas ranas
قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
Pato (el)
اردک
¿El loro habla?
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
Tortuga (la)
لاک پشت
Mono (el)
میمون
¿Es venenosa la culebra?
آیا مار سمی است؟
Vaca (la)
گاو
Lagartija (la)
مارمولک
Ratón (el)
موش
Cocodrilo (el)
تمساح