درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 90 تعطیلات: حیوانات وحشی

واژگان

قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
Aquí hay muchas ranas
اردک
Pato (el)
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
¿El loro habla?
لاک پشت
Tortuga (la)
میمون
Mono (el)
آیا مار سمی است؟
¿Es venenosa la culebra?
گاو
Vaca (la)
مارمولک
Lagartija (la)
موش
Ratón (el)
تمساح
Cocodrilo (el)